Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 17, януари - март 2021 г.

Нa humanrights.bg е публикуван новият брой на Бюлетина с решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България.

Бюлетинът е разработен в рамките на предефиниран проект № 5 "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека", рег. № 93-00-77/04.03.2020 г.,  с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. по Програма "Правосъдие".

Бюлетинът е съставен от Дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" в Министерство на правосъдието.

Броевете са достъпни на страницата на МП и на humanrights.bg.