Превод на решението по делото "Кържев срещу България", жалба № 60607/08

На 7 септември 2017 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) постанови решение по делото "Кържев срещу България", жалба № 60607/08. Жалбата е подадена от г-н Славчо Кържев, бивш ръководител на Софийска районна прокуратура, по повод на осъждането му за обида на двама действащи прокурори вследствие негово интервю във вестник „Труд“ през 2006 г. В интервюто той ги споменава с имената им, като казва, че те са мафията в прокуратурата, че вършат работата си немарливо, че са „боклуци“, които сега го „мачкат“. С присъдата наказателната му отговорност е заменена с административна (1000 лева глоба). Жалбоподателят е осъден да заплати и  10 000 лева по исковете за неимуществени вреди.

ЕСПЧ установява нарушение на чл. 10 (свобода на изразяване). Съдът посочва, че чл. 10 защитава не само разпространението на приемливи за обществото информация и идеи, но и такива, които може да „обидят, шокират или смутят“. Страсбург постановява, че въпреки че г-н Кържев е използвал „агресивен“ и „неприятен“ език, интервюто му като цяло е било част от публичния дебат по въпроси със значителен обществен интерес и не е представлявало безпричинна обида за тъжителите. Националните съдилища са критикувани, тъй като не са преценили сериозността на казаното от него спрямо правото му на изразяване и не са посочили специфични причини за налагане на наказание. Освен това не са отчели факта, че пострадалите са държавни служители и като такива границите на приемлива критика спрямо тях са по-широки. Накрая, националният съд не е преценил дали думите му са били оценъчни твърдения и ако да, дали е имало достатъчно „фактически основания“ за тях. ЕСПЧ отбелязва също, че на тъжителите е дадено право на отговор в същия вестник няколко дни по-късно.

България е осъдена да заплати 7,565 евро имуществени вреди (заплатените от г-н Кържев глоба, неимуществени вреди и разноски по националното дело). Не е присъдено обезщетение за неимуществени вреди, тъй като Съдът в Страсбург счита установяването на нарушение за достатъчна обезвреда. Присъдени са и 1500 Евро разноски за адвокат.

Българският превод на решението е публикуван на портала "Права на човека" и на страницата на Министерство на правосъдието.