Кръгла маса по изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека

кръгла маса

На 14 декември 2018 г. в София се проведе кръгла маса по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека относно защитата на личния и семейния живот в контекста на използването на специалните разузнавателни средства в България.

Кръглата маса беше организирана от Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа, в сътрудничество с Министерството на правосъдието и Националния институт на правосъдието. Кръглата маса откри проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието, който прочете и приветствие на министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева. Участници в срещата бяха председатели на национални съдилища, съдии, прокурори, председателят на Националното бюро за контрол над специалните разузнавателни средства, правителствени агенти от Министерството на правосъдието, представители на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенцията за национална сигурност и Държавната агенция по Технически операции. Националният съдия в ЕСПЧ г-н Йонко Грозев и старши юристи от Секретариата на Съда и Отдела за изпълнение на решенията също присъстваха на събитието.       

Комитетът на министрите оценява като положително развитие повечето от реформите, приети досега от българските власти, но въпреки това посочва  редица нерешени въпроси в контекста на тези случаи. Дискусиите по време на кръглата маса бяха насочени към решаване на оставащите въпроси и определяне на възможните допълнителни мерки, които България би могла да приеме, за да изпълни изцяло и ефективно решенията на ЕСПЧ.