Нови решения на ЕСПЧ по делата Георгиев срещу България (№ 60770/15), Николов срещу България (№ 62585/09) и Владимиров срещу България (№ 58043/10)

На 16 октомври 2018 г., вторник, Европейският съд по правата на човека ще обяви писмено 20 решения и 90 решения на 18 октомври 2018 г., четвъртък. Три от решенията, които ще бъдат обявени в четвъртък, са по жалби срещу България: Георгиев срещу България (№ 60770/15)Николов срещу България (№ 62585/09) и Владимиров срещу България (№ 58043/10). Те засягат въпроси, които вече са отнасяни до Съда. Решенията ще бъдат достъпни на страницата на ЕСПЧ на официалните езици на Съда - френски и английски.