Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Анева и други срещу България", жалби № 66997/13, 77760/14, 50240/15

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Анева и други срещу България", жалби № 66997/13, 77760/14, 50240/15, решение от 06.04.2017 г.

По делото Страсбург е разгледал три жалби на родители, които са се оплакали, че не могат да осъществяват контакт със своите деца, въпреки наличието на съдебни решения, с които са им били предоставени родителските права или им е бил определен режим на лични отношения.

Първата жалба е подадена от Владимира Анева и Михаил Иванов, които са майка и син. В началото на 2005 г. Михаил Иванов бил взет от баща си за осъществяване на кратко посещение, след което той го взема при себе си и отказва да предаде детето обратно на майката. Образуваното изпълнително производство за предаване на дете не е дало резултат, въпреки че със съдебното решение за развод упражняването на родителските права е било предоставено на г-жа Анева.

Втората жалба е подадена от г-жа Кичева, на която също били предоставени родителските права върху детето ѝ след раздялата с неговия баща. Въпреки това, през септември 2011 г. след провеждането на среща с детето, бащата е отказал да го върне на г-жа Кичева.

Третата жалба е подадена от г-н Станимир Друмев, на който бил определен режим на лични отношения с неговото дете.

Жалбоподателите се оплакват на основание член 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) от Конвенцията от невъзможността властите да приведат в изпълнение различните съдебни решения, предоставящи упражняването на родителските права или определящи режим на лични отношения. Жалбоподателите се оплакват, също така от липсата на ефективно вътрешно правно средство за защита (член 13 от Конвенцията). 

ЕСПЧ намира, че продължителното неизпълнение на съдебните решения, предоставящи родителските права на жалбоподателките, е допринесло за създаването и утвърждаването на ситуация на отчуждение между майките и техните деца. Въпреки участието на редица държавни органи и длъжностни лица в усилията да бъдат изпълнени съдебните решения в полза на жалбоподателите, ЕСПЧ приема, че не са били предприети адекватни и навременни действия.