Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Атанасов и Апостолов срещу България", жалби №№ 65540/16 и 22368/17

България е въвела ефективно превантивно и компенсаторно средство за защита срещу лоши условия на задържане с приетите от Народното събрание на 25 януари 2017 г. промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). В последните години бяха предприети и редица мерки за справяне с пренаселеността и лошите материални условия, като например новите правила за разпределение и трансфер на лишени от свобода, ремонтите в местата за лишаване от свобода, изграждането на две нови затворнически общежития в Дебелт и Разделна и др.

Това е посочил Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) в решението си от 20 юли 2017 г. по делата Атанасов срещу България и Апостолов срещу България, с което е обявил за недопустими жалбите срещу България, подадени от двама лишени от свобода.

Българският превод е публикуван на страницате на Министерството на правосъдието и на портала "Права на човека".