Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Атанасов срещу България"

Жалбоподателят е работил като шофьор на камион в българска фирма. През 2005 г., на връщане от Италия, г-н Атанасов преминал българската граница на ГКПП „Кулата“ с управлявания от него автовоз, натоварен с леки автомобили, между които и процесният. Българските митнически служители оформили митническата документация и автомобилите били поставени в режим „Транзит“. Транзитната операция следвало да бъде приключена в срок до 10.10.2005 г. През 2006 г. транзитният режим все още не бил приключен, тъй като жалбоподателят не извършил необходимите постъпки и предал автомобила директно на неговия получател, вместо да го представи в митницата. Поради това, властите съставили акт за установяване на митническо нарушение и издали наказателно постановление, с което наложили на жалбоподателя глоба в размер на 10 413 лева и отнели лекия автомобил. Тъй като автомобилът не бил наличен, властите задължили г-н Атанасов да заплати неговата митническа равностойност - 10 413 лева. Наказателното постановление било потвърдено на две съдебни инстанции.

С решение от 07 декември 2017 г. ЕСПЧ намери, че в случая няма нарушение на правата на жалбоподателя, гарантирани по чл. 13 (право на ефективни правни средства за защита) и по чл. 1 от Протокол 1 (защита на собствеността) от Конвенцията. Според Страсбург съдилищата са изложили релевантни и достатъчни аргументи за да отхвърлят основните твърдения на жалбоподателя, и той е разполагал с правна възможност да оспори наложените му санкции, въпреки че аргументите му са били отхвърлени от съдилищата.

Българскят превод на решението е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg.