Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Басменкова срещу България", жалба № 63391/13

С решение от 6 април 2017 г., постановено по делото "Басменкова срещу България", жалба № 63391/13, ЕСПЧ единодушно прие, че българската държава е нарушила правото на собственост на жалбоподателката, гарантирано по чл. 1 от Първия допълнителен протокол към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Жалбоподателката се оплаква от прекомерното забавяне на властите да й предоставят апартамента, който ѝ се полагал като обезщетение за отчужден имот на съпруга ѝ. Отчуждаването е било извършено през 1981 г. и до изграждане на отстъпеното в обезщетение жилище на жалбоподателката е било предоставено оборотно жилище, собственост на Столична община. Поради финансови затруднения на общината строителството на сградата, в която бил предвиден предоставеният в обезщетение апартамент, не започнало по план. През 2013 година Столична община провела среща с отчуждените собственици, които все още не били получили определените им като обезщетение жилища. Собствениците били уведомени, че след приключване на проектирането на новата пететажна сграда ще бъдат поканени за извършване на избор на жилища с цел приключване на отчуждителното производство.

Страсбург решава да разгледа оплакванията на жалбоподателката само по чл. 1 от Протокол 1 (защита на собствеността), въпреки че тя се позовава и на чл. 13 от Конвенцията (право на ефективни правни средства за защита).

ЕСПЧ намира, че Столична община никога не се е отказала от плановете си да построи сградата с жилището на жалбоподателката и всъщност подготовката на строителството е започнала ефективно през 2013-14 г. Следователно, жалбоподателката не бива да бъде критикувана за решението си да изчака това строителство и да не търси алтернативни решения като финансово обезщетение или обезщетение чрез друг имот. С оглед на това ЕСПЧ достига до заключението, че цялото забавяне при предоставянето на обезщетение на жалбоподателката се дължи на националните власти.

Преводът на решението е публикуван на Портала "Права на човека" и на страницата на Министерство на правосъдието.