Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Йончев срещу България"

На 7 декември 2017 г. ЕСПЧ постанови решение по жалба "Йончев срещу България", № 12504/09.

Жалбоподателят е бивш полицейски служител, който твърди, че отказът на министъра на вътрешните работи да му предостави достъп до личното кадрово дело е нарушил гарантираното му по чл. 8 от Конвенцията право на зачитане на личния живот. 

Жалбоподателят посочва, че е поискал достъп до личното си кадрово дело, тъй като не е могъл да се запознае с експертизите и резултатите от психологичните изследвания, на които се е явявал в Института по психология на МВР като кандидат за полицейски наблюдател в мисията на ООН в Косово, със заключение за психологическа несъвместимост с изискванията за участие в мисии на международни организации.

Жалба на г-н Йончев срещу отказа на министъра е била отхвърлена в двуинстанционно, административно, съдебно производство, на основание защита на класифицирана информация. 

ЕСПЧ установява, че в конкретния случай властите не са изпълнили позитивното си задължение по чл. 8 от Конвенцията да осигурят ефективна и предвидима процедура, в която жалбоподателят да получи пълната информация за психологическите оценки. Страсбург намира нарушение на чл. 8 и му присъжда сумата от 1500 евро обезщетение за неимуществени вреди, както и 2430 евро за разходи и разноски.

Българският превод на решението е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg.