Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Костов срещу България", жалба № 3851/13

На humanrights.bg и на страницата на Министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението по делото "Костов срещу България", жалба № 3851/13. Постановено от ЕСПЧ на 16 март 2017 г., то е основано на трайната практика на Съда, свързана с отчуждителни и обезщетителни процедури, които не са финализирани с предоставянето на адекватно обезщетение в "разумен срок". Това забавяне представлява нарушение на правото на собственост и на свободното ѝ ползване. Страсбург предостави възможност на националните власти в рамките на три месеца (до 16 юни 2017 г.) да предоставят собствеността и правото на ползване на определения като обезщетение апартамент или в противен случай, да изплатят на жалбоподателя сумата от 82 000 €. В останалата част Съдът присъди обезщетение в размер на 10 000 € за претърпени от жалбоподателя имуществени вреди, 4 000 € за неимуществени вреди и 22 € за разходи и разноски по делото.