Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Харизанов срещу България"

На 05.12.2017 г. ЕСПЧ публикува решение по допустимостта на жалба № 53626/14 "Харизанов срещу България".

Жалбоподателят е бил привлечен като обвиняем за това, че като председател на Съвета на директорите на еднолично акционерно дружество е улеснил сключването на неизгодни сделки, в резултат на които са произтекли значителни за дружеството вреди. 

Жалбоподателят твърди, че не са били налице достатъчно основания да бъде заподозрян в извършването на престъпление и че не е имало основание да се счита, че той може да се укрие и по този начин да избегне правосъдие, или да извърши друго престъпление (оплакване по член 5 § 1 с) от Конвенцията). Жалбоподателят се оплаква от продължителността на неговото предварително задържане (оплакване по член 5 § 3), от невъзможността да бъдат разпитани анонимен свидетел и служител от Държавната агенция "Национална сигурност" (оплакване по член 5 § 4), както и от използвани спрямо него СРС (оплакване по член 8). 

С решение от 11 януари 2018 г. по делото Европейският съд по правата на човека единодушно приема оплакванията, изложени в жалбата, за недопустими поради неизчерпване на вътрешно правните средства за защита и явна неоснователност на същите, като уважава възраженията на правителството в тази насока.

Българският превод на решението е достъпен на е-страниците humanrights.bg и mjs.bg.