Превод на решението на ЕСПЧ по дело "ВЪЛКОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

На 11 януари 2011 г. ЕСПЧ обяви решение по делото "Вълкова срещу България", жалба № 48149/09.

След смъртта на неин наследодател, жалбоподателката е предявявила иск по чл. 30 от Закона за наследството за намаляване на дарение поради накърняване на запазената й част. Искът първоначално е бил уважен от СРС, но след обжалване е бил изцяло отхвърлен от СГС. Решението е било потвърдено от ВКС.

Пред ЕСПЧ жалбоподателката се оплаква по чл. 6 § 1 от Конвенцията от липса на достъп до съд, тъй като съдилищата са отказали да разгледат иска й въз основа на междувременно постановено тълкувателно решение, с което тя не е имала възможност да се съобрази.

Съдът посочва, че жалбоподателката е предявила иска си около година преди постановяването на тълкувателното решение и приема, че въведеното с него изискване е лишило жалбоподателката от разглеждане на иска й от съд в нарушение на чл. 6 § 1 от Конвенцията. Съдът отхвърля претенциите на жалбоподателката за имуществени вреди и разходи и разноски и й присъжда сума в размер на 6000 евро за претърпените от нея неимуществени вреди.

Преводът на решението е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg/47.