Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Живко Господинов и други срещу България"

Решението по делото "Живко Господинов и други срещу България" касае 10 жалби, подадени от лица, изтърпяващи наказание доживотен затвор без замяна в различни затвори в Република България. Жалбоподателите се оплакват от условията в затворите, по-конкретно от специалния режим, при който изтърпяват наложените им наказания. ЕСПЧ ги обединява в едно производство и се произнася с общо решение. Жалбите са разгледани в контекста на добре установената практика на Съда. Фактите и обстоятелствата по тези дела, по които Съдът намира нарушения на Конвенцията, засягат период от време преди измененията на ЗИНЗС. ЕСПЧ намира нарушение на чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията и обявява за недопустими оплакванията за липса на ефективно вътрешноправно средство за защита. Присъдените обезщетения за неимуществени вреди възлизат общо на 19000 евро, а 6082 евро са за разходи и разноски.

Българският превод на решението по делото "Живко Господинов и други срещу България", жалби № 34639/07 и 9 други е публикуван на humanrights.bg и на страницата на Министерство на правосъдието.