Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Каменова срещу България"

На 16.05.2019 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Каменова срещу България"", жалба № 61731/11.

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи жалбоподателката подава искане за реституиране на земя, принадлежала на баща й и правото й е признато. Пред ЕСПЧ г-жа Каменова се оплаква по чл. 1 от Прокотол № 1 към Конвенцията (защита на собствеността) от отказа на властите да финализират реституционната процедура.

Съдът намира, че реституцията е била забавена по вина на властите за период от 17 години (от 1996 г. до 2013 г) и счита, че това забавяне е било неоправдано дълго и е поставило жалбоподателката в положение на продължителна несигурност в нарушение на чл. 1 от Прокотол № 1 от Конвенцията. Съдът присъжда на жалбоподателката обезщетение в размер на 2000 евро за имуществени  и 2000 евро за неимуществени вреди.

Преводът на решението е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg/47.