Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Климат Инком В & Ко" ООД срещу България

На humanrights.bg и на mjs.bg е публикуван българският превод на решението на Европейския съд по правата на човека от 12 декември 2017 г., постановено по делото "Климат Инком В & Ко" ООД срещу България, жалба № 61324/09.