Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Тошева срещу България"

На 04.12.2018 г. ЕСПЧ постанови решение по допустимостта на жалба "Райна Иванова Тошева срещу България", № 32638/11.

Жалбоподателката е журналист в гр. Враца и главен редактор в местен ежедневник. През м. ноември 2006 г. тя публикува статия за случай със 73-годишен пациент, прегледан от директора на болницата по белодробни заболявания в града. Според статията д-р М.С., извършила прегледа, е шокирала пациента, като е постановила въз основа на рентгенова снимка грешна диагноза за онкологично заболяване. 

През декември същата година М.С. предявява иск срещу жалбоподателката и изданието, в което е публикувана статията, като твърди, че с неверните си твърдения тя е засегнала негативно професионалната й репутация. Врачанският окръжен съд отхвърля иска. След обжалване Софийският апелативен съд отменя решението и осъжда жалбоподателката солидарно с изданието да заплати сумата от 11 000 лв. плюс законната лихва. ВКС отказва да допусне делото до касационно разглеждане. 

Пред ЕСПЧ жалбоподателката се оплаква по чл. 10, чл. 6 § 1 и чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията от осъждането й в производството за непозволено увреждане.

Като разглежда оплакването само в светлината на чл. 10 от Конвенцията (свободата на изразяване), ЕСПЧ намира, че осъждането на жалбоподателката да заплати вреди във връзка с публикуваната от нея статия е представлявало пропорционална намеса в правата й. 

С оглед на изложеното Съдът намира жалбата за явно необоснована и я отхвърля на това основание.

Преводът на решението е достъпен на humanrights.bg и mjs.bg/47.