Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Хаджиева срещу България"

На 01.02.2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Хаджиева срещу България", жалба № 45285/12.

Жалбоподателката е родена през 1988 г. През 2001 г. се е преместила от Туркменистан в България заедно с родителите си. През 2002 г. властите в Туркменистан отправили искане за екстрадицията на родителите й (в тази връзка е решението по делото "Хаджиев срещу България", жалба 44330/07). На 4 декември 2002 г. родителите  на жалбоподателката били задържани от полицията за 24 часа, а след това от прокуратурата във връзка с искането за екстрадиция. На 6 декември 2002 г. Окръжен съд – Варна удължил задържането с 30 дни. Според протокола от заседанието майката отговорила с утвърдително изявление, че има човек, който да се грижи за детето. С решение от 17 декември 2002 г. Апелативен съд – Варна отменил заповедите за задържане. Според твърденията на жалбоподателката по време на задържането на родителите й за около 13 дни никой не се е грижил за нея и липсата на съдействие от страна на властите й е причинило страдания в нарушение на чл. 8 от Конвенцията. В решението си ЕСПЧ приема, че е налице нарушение на чл. 8 по отношение на периода между задържането на родителите на жалбоподателката и съдебното заседание от 6 декември 2002 г. (два дни). Според Съда задължението на властите да се информират относно това, дали има човек, който да се грижи за жалбоподателката, е възникнало при задържането на родителите й на 4 декември 2002 г., когато полицията не е предприела необходимите действия за уведомяване на отговорните институции, че жалбоподателката остава без надзор.            

Съдът присъжда в полза на жалбоподателката обезщетение за претърпените неимуществени вреди в размер на 3600 евро, както и сумата от 5260 евро за разходи и разноски.

Решението е прието с четири на три гласа. Според особеното мнение на трима от съдиите няма нарушение на чл. 8 за нито един от двата периода. 

Българският превод на решението по делото "Хаджиева срещу България" е достъпен на humanrights.bg и на mjs.bg.