Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Кирилов и други срещу България", жалба № 12487/09 и 12 други жалби

На портала "Права на човека" и на страницата на Министерството на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ от 22.06.2017 г., постановено по жалба "Кирилов и други срещу България", № 12487/09 и 12 други жалби. 

Жалбоподателите основно се оплакват от неадекватните условия на своето задържане и от твърдяната липса на ефективно вътрешноправно средство за защита в това отношение.

ЕСПЧ обединява жалбите им и приема, че техните оплаквания нарушават чл. 3 и чл. 13 от Конвенцията.