Превод на решението по допустимост "Бочев срещу България"

На 05 юли 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по допустимостта на жалба "Бочев срещу България", № 34534/08.

Жалбоподателят бил задържан на 9 май 1998 г. след престрелка с полицията, при която е загинал полицай. В хода на образуваното срещу него досъдебното производство, той се ползвал с адвокатска защита – първоначално от служебно назначен му адвокат, а впоследствие от адвокати, упълномощени от самия него. През 1999 г. срещу жалбоподателя бил внесен обвинителен акт в съда за убийство на загиналия полицай и други престъпления. По време на първоинстанционното съдебно производство той повдигал оплакване, че всичките му разговори с адвоката на досъдебната фаза са били проведени в присъствие на следователя по делото, което представлявало съществено нарушение на правото му на защита. Тези му оплаквания не били подкрепени от защитника му, представлявал го в по-голямата част на предварителното производство. Оплакването било разгледано двукратно от първоинстанционния съд в хода на съдебни заседания и след надлежно обсъждане било отхвърлено, като неоснователно. То било обстойно разгледано и обсъдено впоследствие и в актовете на въззивната и касационната инстанции.

Пред ЕСПЧ жалбоподателят поддържа, че в досъдебното производство, той не е имал възможност да се съвещава насаме с адвокатите си, което представлява нарушение на правата му по чл. 6 §§ 1 и 3 (с) от Конвенцията. Съдът обявява жалбата на г-н Бочев за очевидно необоснована, като отбелязва, че в релевантния период българското право изрично е предвиждало право на защитника и неговия подзащитен да се съвещават насаме, националните съдилища са разгледали с необходимата грижа оплакването на жалбоподателя, че това му право е било нарушено и са изложили достатъчно аргументи защо го отхвърлят. Съдът приема също, че правителството е представило убедителни писмени доказателства, оборващи твърденията на г-н Бочев.

Българският превод на решението е достъпен на humanrights.bg и на страницата на министерството на правосъдието.