Проведен семинар в Бургас по чл. 10 от Конвенцията и по някои проблеми в областта на наказателния процес

На 8 юни 2018 г. в гр. Бургас беше проведен семинар относно някои проблеми по приложението на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа и практиката на Европейския съд по правата на човека, организиран от председателя на Апелативен съд – Бургас, съдия Деница Вълкова. В събитието взеха участие над 40 магистрати от съдилищата и прокуратурите, включени в Апелативен район – Бургас. Обсъдените теми бяха свързани с въпросите относно свободата на изразяване по чл. 10 от Конвенцията в контекста на осъдителните решения срещу България, както и с някои проблеми в областта на наказателния процес, установени по български дела (претърсване и изземване, приложение на принципа ne bis in idem, налагане на мярка "задържане под стража" и др.). Лектори на семинара бяха г-жа Ива Станчева-Чинова и г-жа Мария Димитрова, правителствени агенти в дирекция "Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ" към Министерство на правосъдието. Te представиха презентациите "Право на свобода на изразяването съгласно чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа" и Някои наказателноправни проблеми във връзка с практиката на ЕСПЧ по дела срещу България:

Снимки от събитието: