Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото СТОЙКОВ срещу БЪЛГАРИЯ (жалба № 38152/11)

Дирекция ППРБЕСПЧ публикува на страницата "Права на човека" и на страницата на министерството на правосъдието българския превод на решението на ЕСПЧ по делото СТОЙКОВ срещу БЪЛГАРИЯ (жалба № 38152/11).