Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото "ЧЕНГЕЛЯН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 47405/07

На страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ по делото "Ченгелян срещу България", жалба № 7472/14.

"Жалбоподателите твърдят, че националните съдилища не са уважили действието res judicata на по-ранно съдебно решение в съдебно производство, заведено от тях в контекста на спор, свързан с реституция на имот, и че това е довело до незаконна намеса в техните имуществени права."