Резюме на решението на ЕСПЧ по делото "Бочев срещу България", жалба № 34534/08

Решението по допустимостта на жалбата "Бочев срещу България", № 34534/08, е постановено от ЕСПЧ на 12.06.2018 г. и комуникирано днес - 05.07.2018 г.

Жалбоподателят е задържан на 9 май 1998 г. след престрелка с полицията, при която е загинал полицай. В хода на образуваното срещу него досъдебното производство, той се е ползвал с адвокатска защита – първоначално от служебно назначен му адвокат, а впоследствие от адвокати, упълномощени от самия него. През 1999 г. срещу жалбоподателя е внесен обвинителен акт в съда за убийство на загиналия полицай и други престъпления. По време на първоинстанционното съдебно производство той повдига оплакване, че всичките му разговори с адвокат на досъдебната фаза са се провели в присъствие на следователя по делото, което представлява съществено нарушение на правото му на защита. Тези му оплаквания не са подкрепени от защитника му, представлявал го в по-голямата част на предварителното производство. Оплакването е разгледано двукратно от първоинстанционния съд в хода на съдебни заседания и след надлежно обсъждане е отхвърлено, като неоснователно. То е било обстойно разгледано и обсъдено впоследствие и в актовете на въззивната и касационната инстанции.

Пред ЕСПЧ жалбоподателят поддържа, че в досъдебното производство, той не е имал възможност да се съвещава насаме с адвокатите си, което представлява нарушение на правата му по чл. 6 §§ 1 и 3 (с) от Конвенцията. Съдът обявява жалбата на г-н Бочев за очевидно необоснована, като отбелязва, че в релевантния период българското право изрично е предвиждало право на защитника и неговия подзащитен да се съвещават насаме, националните съдилища са разгледали с необходимата грижа оплакването на жалбоподателя, че това му право е било нарушено и са изложили достатъчно аргументи защо го отхвърлят. Съдът приема също, че правителството е представило убедителни писмени доказателства, оборващи твърденията на г-н Бочев.

Очаквайте българския превод на решението.