Участие на Форум за основните права, Виена 20-23 юни 2016 г.

Заместник-директорът на НИП и ръководител на Предефиниран проект 1 по НФМ - Нели Маданска и правителственият агент от Дирекция ППРБЕСПЧ, и член на екипа за управление на Предефиниран проект 3 по НФМ - Димана Драмова, ще участват във Форум за основните права, Виена 20-23 юни 2016 г., организиран от Агенцията на ЕС за основните права (FRA). Участието се финансира от Фонда за двустранни отношения по Програма BG 14 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и е насочено към представяне на достиженията на проектите по НФМ и развитие на нови партньорства.