Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Публикуван е дванадестият брой на Бюлетин “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“

15 ноември 2016

В дванадесетия брой на Бюлетина с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени решенията, постановени от Европейския съд по правата на човека& …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Калев срещу България", жалба № 9464/11

15 ноември 2016

Жалбата „Калев срещу България“, жалба № 9464/11, също е свързана с отчуждително производство по реда на ЗТСУ (отм.) и повдига въпроси, свързани с групата дела …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Джабаров и други срещу България", жалби № 6095/11, 74091/11 и 75583/11

14 ноември 2016

На 31.03.2016 г. ЕСПЧ постанови решение по жалбата „Джабаров и други срещу България“, в което единодушно приема, че е налице нарушение на член 5 от Конве …