Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 35399/05

19 юли 2016

На страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ по делото "КОНСТАНТИН СТЕФА …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "БОРИС КОСТАДИНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 61701/11

18 юли 2016

На страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ по делото "БОРИС КОСТА …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "ДИМИТРОВ И РИБОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба 34846/08

18 юли 2016

На страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ по делото "ДИМИТРОВ И …