Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Участие на Форум за основните права, Виена 20-23 юни 2016 г.

24 юни 2016

Заместник-директорът на НИП и ръководител на Предефиниран проект 1 по НФМ - Нели Маданска и правителственият агент от Дирекция ППРБЕСПЧ, и член на екипа за управление на …


Image not found.

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото "ЧЕНГЕЛЯН И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 47405/07

24 юни 2016

На страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ по делото "Ченгелян ср …


Image not found.

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Д. Л. срещу БЪЛГАРИЯ", жалба № 7472/14

24 юни 2016

На страницата "Права на човека" и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българският превод на решението на ЕСПЧ по делото "Д. Л.  …