Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Каменова срещу България"

13 септември 2019

На 16.05.2019 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Каменова срещу България"", жалба № 61731/11.

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земед …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Тошева срещу България"

13 септември 2019

На 04.12.2018 г. ЕСПЧ постанови решение по допустимостта на жалба "Райна Иванова Тошева срещу България", № 32638/11.

Жалбоподателката е журналист в гр. Враца и главен ре …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Димов срещу България"

13 септември 2019

На 4.12.2018 г. ЕСПЧ обяви решение по допустимостта на жалба "Димов срещу България", жалба № 60445/15.

Жалбоподателят заплаща по сметка на ТД на НАП имуществена санкция, …