Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 17, януари - март 2021 г.

Нa humanrights.bg е публикуван новият брой на Бюлетина с решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България.

Новият 17-ти пореден брой на Бюлетина включва следните решения на ЕСПЧ: 

„Александър Нешкович срещу България“ жалба № 36803/11;

„X и други срещу България“  жалба № 22457/16;

„Стефанов срещу България“ жалба № 26198/13;

„Будинова и Чапразов срещу България“ и „Бехар и Гутман срещу България“ жалби № 12567/13 и № 29335/13;

„Янчовичин срещу България“ жалба № 78907/16;

„Рибчева и други срещу България“ жалби № 37801/16, 39549/16 и 40658/16;

„Дончева-Стоянова срещу България“ и „Гинин срещу България“ жалби № 68591/14 и № 16822/15;

„Иванова срещу България“ жалба № 71808/12.

Броевете на бюлетина са достъпни на страницата на МП и на humanrights.bg.