(П13-1) Премахване на смъртното наказание при всички обстоятелства