Мария Димитрова
правителствен агент
Министерство на
правосъдието