Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Y СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

Делото касае оплаквания за неефективно разследване на твърденията на жалбоподателката за изнасилване. ЕСПЧ приема, че наказателното  производство, образувано по нейния сигнал, макар и задоволително в няколко други аспекти, очевидно не успява да следва ясна линия на разследване, свързана със събрани в хода на разследването ДНК доказателства. Поради това Съдът приема, че разследването не е било ефектвино, което е в нарушение на позитивните задължения на държавата по чл. 3 и чл. 8 от Конвенцията.

Българският превод на решението по делото „Y срещу България“ е достъпен на е-страницата на министерството на правосъдието и на humanrights.bg.