Всички новини

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Марийка Попова и Асен Попов срещу България"

3 юни 2019

На 11 април 2011 г. ЕСПЧ обяви решение по делото "Марийка Попова и Асен Попов срещу България", жалба № 11260/10.

През 2004 г. дъщеря на жалбоподателите - съпру …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Масларова срещу България"

3 юни 2019

На 31 януари 2019 г. ЕСПЧ обяви решение по делото "Масларова срещу България", жалба №26966/10.

Жалбата е подадена от бившия министър на труда и социалната политик …


Image not found.

Добавен e преводът на решението на ЕСПЧ по жалба "Х и други срещу България"

30 май 2019

На 17 януари 2019 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Х и други срещу България", жалба № 22457/16. 

Жалбоподателите са живеели в Дома …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Хаджиева срещу България"

13 май 2019

На 01.02.2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Хаджиева срещу България", жалба № 45285/12.

Жалбоподателката е родена през …


Image not found.

Добавен e преводът на решението на ЕСПЧ по жалба "Ифандиев срещу България"

13 май 2019

На 18 април Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Ифандиев срещу България", жалба № 14904/11. 

През 2003 г. жалбоподателят издава книг …