Всички новини

Image not found.

Проведен семинар в Бургас по чл. 10 от Конвенцията и по някои проблеми в областта на наказателния процес

18 юни 2018

На 8 юни 2018 г. в гр. Бургас беше проведен семинар относно някои проблеми по приложението на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвет …


Image not found.

Резюме на решението по дело "Международна банка за търговия и развитие АД и други срещу България"

5 юни 2018

На 02.06.2016 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Международна банка за търговия и развитие АД и други срещу България", в което единодушно прие, че са допуснати нарушени …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Христосков срещу България"

5 юни 2018

На 15 феруари 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Христосков срещу България", жалба № 50760/09. Като се позовава на чл. 3 …


Image not found.

Български преводи на решенията "Йордан Иванов и други срещу България" и "ОМО "Илинден" и други срещу България" (№ 3)

31 май 2018

На 11 януари 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решения по делата "Йордан Иванов и други срещу България", жалба № 70502/13 и "Обединена мак …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Димитър Митев срещу България"

31 май 2018

На 08 март 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Димитър Митев срещу България", жалба № 34779/09.

Г-н Митев е бил задържан през …