Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Харизанов срещу България"

15 май 2018

На 05.12.2017 г. ЕСПЧ публикува решение по допустимостта на жалба № 53626/14 "Харизанов срещу България".

Жалбоподателят е бил привлечен като обвиняем за това, че като пр …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Кирил Иванов с/у България"

8 май 2018

На 11.01.2018 г. ЕСПЧ постанови решение по делото Кирил Иванов срещу България, жалба № 17599/07.

На 15 септември 2006 г. жалбоподателят, действащ от името на нереги …


Image not found.

Решения на ЕСПЧ по жалби Делина, Гаврилов и Шехова срещу България

8 май 2018

На 18.01.2018 г. ЕСПЧ постанови решения по жалбите Делина срещу България, жалба № 66742/11, Гаврилов срещу България, жалба № 44452/10 и Шехова срещу България, ж …