Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Решение на Голямата камара на ЕСПЧ по делото "Симеонови срещу България"

12 май 2017

Днес, 12 май 2017 г., Голямата камара на Европейския съд по правата на човека (17 съдии) в публично заседание постанови решение по делото Симеонови срещу България. С 12 н …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Сърбянова-Пашалийска и Пашалийска срещу България"

10 май 2017

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Сърбянова-Пашалийска и Пашалийска срещу България", жалба № 3524/14.& …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото Engel срещу Нидерландия

5 май 2017

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото Енгел срещу Холандия, жалби № 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 и 5370/72), постановено на 08 юни 1976 г.