Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 14, октомври - декември 2016 г.

1 февруари 2017

В четиринайсети брой на Бюлетина „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени решенията, постановени от Съда в периода от месец октомври до месец де …


Image not found.

Резюме на решението на ЕСПЧ (ГК) по делото А и Б срещу Норвегия

25 януари 2017

На страницата "Права на човека" е публикувано резюме на решението на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека по делото "А и Б срещу Норвегия", жалби №№ 24 …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 13, юли - септември 2016 г.

25 януари 2017

В тринайсети брой на Бюлетина с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ са включени решенията, постановени от Съда в периода от месец юли до месец септемвр …