Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Методиев и други срещу България", жалба № 58088/08

3 октомври 2017

Делото касае оплаквания по член 9 (свобода на религията) и член 14 (забрана на дискриминацията) от Конвенцията. Жалбоподателите, които са с ахмадийско вероизповедани …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Ивелина Стоянова Димитрова и други срещу България", жалба № 39084/10

2 октомври 2017

На Портала "Права на човека" и на страницата на Министерство на правосъдието е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Ивелина Стояно …


Image not found.

Четвърти обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ

2 октомври 2017

С решение от 12 септември 2017 г. Министерският съвет прие четвъртия обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд п …