Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Марийка Попова и Асен Попов срещу България"

3 юни 2019

На 11 април 2011 г. ЕСПЧ обяви решение по делото "Марийка Попова и Асен Попов срещу България", жалба № 11260/10.

През 2004 г. дъщеря на жалбоподателите - съпру …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Масларова срещу България"

3 юни 2019

На 31 януари 2019 г. ЕСПЧ обяви решение по делото "Масларова срещу България", жалба №26966/10.

Жалбата е подадена от бившия министър на труда и социалната политик …


Image not found.

Добавен e преводът на решението на ЕСПЧ по жалба "Х и други срещу България"

30 май 2019

На 17 януари 2019 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Х и други срещу България", жалба № 22457/16. 

Жалбоподателите са живеели в Дома …