Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението по допустимост по делото "Мюсюлманско настоятелство Старцево срещу България"

18 януари 2017

Жалбата засяга оплакване на Мюсюлманското настоятелство с. Старцево, че е била нарушена свободата му на упражняване на религия, гарантирана по чл. 9 от Конвенцията, както …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ за справедливо обезщетение по делото „Чакалова-Илиева срещу България“, жалба № 53071/08

20 декември 2016

На 06.10.2016 г. Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съда) постанови решение по делото „Чакалова-Илиева срещу България“.

Жалбата е свързана със съде …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ за справедливо обезщетение по делото "Райкова срещу България", жалба № 5442/11

20 декември 2016

Делата „Райкова срещу България“ (жалба № 5442/11), „Петрови срещу България“ (жалба № 9504/09), „Добродолска срещу България“ …