Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Осми обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ

12 юли 2021

На 7 юли 2021 г. Министерският съвет прие решение за внасяне в Народното събрание на Осмия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на чо …


Image not found.

"Будинова и Чапразов срещу България" и "Бехар и Гутман срещу България"

6 юли 2021

На 16 февруари 2021 г. Европейският съд по правата на човека („Съдът“, „ЕСПЧ“) обяви своите решения по делата Будинова и Чапразов срещу Бъл …


Image not found.

Превод и резюме на решението на ЕСПЧ по жалба "Янчовичин срещу България"

20 май 2021

На 16.03.2021 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото „Янчовичин срещу България". 

Жалбоподателят се оплаква, че е бил малтретиран в …