Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод и резюме на решението на ЕСПЧ по жалба "Ваньо Тодоров срещу България", № 31434/15

22 февруари 2021

Жалбата "Ваньо Тодоров срещу България", № 31434/15, решение от 21 юли 2020 г., в сила на 21 октомври 2020 г., касае оплакване по чл. 2 (право на живот) от Европейската ко …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 16, 2020 г.

12 февруари 2021

Нa humanrights.bg е публикуван новият брой на е-Бюлетина с решения на ЕСПЧ по дела срещу България за цялата  2020 г. Продължаваме с усилията да обобщаваме актуа …


Image not found.

Решение на Голяма камара по делото "X и други срещу България" (жалба № 22457/16)

2 февруари 2021

Решение на Голяма камара по делото „X и други срещу България“ (жалба № 22457/16)

Днес Европейският съд по правата на човека, Голяма камара, (ЕСПЧ, Съдът) обя …