Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Тодор Стоянов Колев срещу България"

20 февруари 2020

На 01.10.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по допустимост на жалба "Тодор Стоянов Колев срещу България", № 38482/11, подадена …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Михалеви срещу България" (справедливо обезщетение)

25 октомври 2019

На 16.05.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение относно справедливото обезщетение по делото "Михалеви срещу България", жалба № 63481/11,& …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Агро Фриго" ООД срещу България

22 октомври 2019

На 05.09.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Агро Фриго ООД срещу България", жалба № 39814/12.

През 2006 г. дружеството-жалбо …