Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решения по допустимост по делата "КОЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 69591/14 и "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 9662/13

13 септември 2017

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 са публикувани преводите на решенията по допустимост на ЕСПЧ по делата "Колев срещу България", жалба № 69591/14 и "Цонев срещу Бълга …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Национално турско обединение и Кунгюн срещу България", жалба № 4776/08

13 септември 2017

На Портала "Права на човека" и на страницата на Министерството на правосъдието е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Национално турско обединени …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Петрови срещу България", жалба № 26759/12

31 август 2017

На Портала "Права на човека" и на страницата на Министерството на правосъдието е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Петрови срещу България", жа …