Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Резюме на решението на ЕСПЧ по делото "Стефанов срещу България" (жалба № 51127/18)

27 ноември 2020

На 1.10.2020 г. ЕСПЧ постанови решение по делото „Стефанов срещу България“,  с което отхвърли като недопустими жалбата на г-н Михаил Михайлов Стефанов, б …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Y СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

27 ноември 2020

Делото касае оплаквания за неефективно разследване на твърденията на жалбоподателката за изнасилване. ЕСПЧ приема, че наказателното  производство, образувано по нейн …


Image not found.

На 9 юли 2020 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Я.Т. срещу България", жалба № 41701/16

2 февруари 2021

На 9 юли 2020 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Я.Т. срещу България", жалба № 41701/16. По-долу представяме резюме на решението. …