Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Димова и Пеева срещу България", жалба № 20440/11

22 август 2017

С Решение от 19 януари 2017 г., постановено по делото "Димова и Пеева срещу България", жалба № 20440/11, Европейският съд по правата на човека прие, че българската държав …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Гапаев и други срещу България", жалба № 41887/09

21 август 2017

На Портала "Права на човека" и на страницата на Министерство на правосъдието е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Гапаев и други срещ …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Генов и други срещу България", жалба № 40524/08

8 август 2017

На Портала "Права на човека" и на страницата на Министерство на правосъдието е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото Генов и други срещу Бълга …