Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Решение на Голямата камара на ЕСПЧ по делото "Симеонови срещу България"

4 юли 2017

На 12 май 2017 г., Голямата камара на Европейския съд по правата на човека (17 съдии) в публично заседание постанови решение по делото Симеонови срещу България. С 12 на 5 …


Image not found.

Публикуван е обучителен материал за свободата на сдружаване по чл. 11 от ЕКПЧОС 

5 юни 2017

На 13 и 14 Март 2017 г., Министерство на правосъдието, съвместно с Националния институт на правосъдието и Отдела за изпълнение на решенията на ЕСПЧ към Съвета на Европа, …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Сърбянова-Пашалийска и Пашалийска срещу България"

10 май 2017

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Сърбянова-Пашалийска и Пашалийска срещу България", жалба № 3524/14.& …