Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ "Киров и други срещу България"

12 ноември 2018

На humanrights.bg и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българския превод на решението на Европейския съд по правата на човека, постанове …


Image not found.

Превод на решението по допустимост "Бочев срещу България"

30 октомври 2018

На 05 юли 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по допустимостта на жалба "Бочев срещу България", № 34534/08.

Жалбоподателят бил задържан на 9 май …


Image not found.

Превод на решението "Чорбов срещу България"

30 октомври 2018

На 25 януари 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Чорбов срещу България", жалба № 39942/13.

Жалбоподателят, г-н Георги Ангелов Чор …