Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Доклад относно резултатите от проучване на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., свързани с провеждането на ефективно разследване

28 февруари 2020

На humanrights.bg е достъпен публикуван аналитичен доклад относно решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., които имат отношение към проб …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Мустафа срещу срещу България"

24 февруари 2020

На 28.11.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалба "Мустафа срещу България", № 1230/17, подадена в Съда на 21 декември 2016 …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Тодор Стоянов Колев срещу България"

20 февруари 2020

На 01.10.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по допустимост на жалба "Тодор Стоянов Колев срещу България", № 38482/11, подадена …