Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Рашков и други срещу България"

15 октомври 2019

На 11.12.2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Рашков и други срещу България", жалба № 52257/09.

Жалбоподателите г-н Рашков и г-жа …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ за справедливо обезщетение по делото "Йорданова и други срещу България"

15 октомври 2019

С решение от 19 юли 2018 г. ЕСПЧ намери нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи по делото „Йорданова и др …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Веселинов срещу България"

30 септември 2019

На 02.05.2019 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по жалба "Веселинов срещу България", № 3157/16.

Жалбоподателят е австрийски гражданин от български п …