Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението "Чорбов срещу България"

30 октомври 2018

На 25 януари 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Чорбов срещу България", жалба № 39942/13.

Жалбоподателят, г-н Георги Ангелов Чор …


Image not found.

ЕСПЧ ще обяви 30 нови решения във вторник, 30.10.2018 г.

26 октомври 2018

На 30 октомври 2018 г., вторник, Европейският съд по правата на човека ще обяви 30 нови решения, сред които Jatsõšõn v. Estonia (application no. …


Image not found.

Решения на ЕСПЧ, обявени на 18 октомври 2018 г.

19 октомври 2018

На 18 октомври 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решения по жалби "Владимиров срещу България", № 58043/10 и "Георгиев срещу България"№ 60770/1 …