Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Изгрев АД и ТК-Холд АД" срещу България

22 октомври 2019

На 27.08.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалба "Изгрев АД и ТК-Холд АД срещу България", № 34655/11. 

Първият жалбоподат …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Рашков и други срещу България"

15 октомври 2019

На 11.12.2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Рашков и други срещу България", жалба № 52257/09.

Жалбоподателите г-н Рашков и г-жа …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ за справедливо обезщетение по делото "Йорданова и други срещу България"

15 октомври 2019

С решение от 19 юли 2018 г. ЕСПЧ намери нарушение на чл. 1 от Протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи по делото „Йорданова и др …