Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Хаджиева срещу България"

9 август 2018

На 01.01.2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Хаджиева срещу България", жалба № 45285/12.

Жалбоподателката е родена през …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Йорданова и други срещу България"

9 август 2018

На 19.07.2017 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Йорданова и други срещу България", жалби №№ 61432/11 и 64318/11.                …


Image not found.

Добавен е преводът на решението по делото "Димчо Димов срещу България"

7 август 2018

На humanrights.bg и на mjs.bg е добавен българският превод на решението на Европейския съд по правата на човека от 16 декември 2014 г., постанове …