Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Проведен семинар в Бургас по чл. 10 от Конвенцията и по някои проблеми в областта на наказателния процес

18 юни 2018

На 8 юни 2018 г. в гр. Бургас беше проведен семинар относно някои проблеми по приложението на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвет …


Image not found.

Резюме на решението по дело "Международна банка за търговия и развитие АД и други срещу България"

5 юни 2018

На 02.06.2016 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Международна банка за търговия и развитие АД и други срещу България", в което единодушно прие, че са допуснати нарушени …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Христосков срещу България"

5 юни 2018

На 15 феруари 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Христосков срещу България", жалба № 50760/09. Като се позовава на чл. 3 …