Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Х и Y срещу България"

2 юни 2020

На 6 февруари 2020 г. Европейският съд по правата на човека („Съдът“, „ЕСПЧ“) обяви решение по делото „X и Y срещу България“ (жалба № …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ постановено по жалба "Стойков срещу България"

1 юни 2020

На 27 февруари 2020 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото „Стойков срещу България“ (жалба № 32723/12). 

През февруари 2009 г. …


Image not found.

Доклад относно резултатите от проучване на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., свързани с провеждането на ефективно разследване

28 февруари 2020

На humanrights.bg е достъпен публикуван аналитичен доклад относно решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., които имат отношение към проб …