Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Климат Инком В & Ко" ООД срещу България

17 юли 2018

На humanrights.bg и на mjs.bg е публикуван българският превод на решението на Европейския съд по правата на човека от 12 декември 2017 г., постановено по& …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Гьошев и други срещу България"

17 юли 2018

На 21 юни 2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата "Гьошев и други срещу България" и 4 други.

Вследствие извършването на разл …


Image not found.

Резюме на решението на ЕСПЧ по жалбите "Бояджиева и Глория Интернешенъл Лимитед ЕООД срещу България (№ 41299/01 и № 11132/10)

19 октомври 2018

На 5.7.22018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Бояджиева и Глория Интернешенъл Лимитед ЕООД срещу България", жалби №№ 41299/01 и 11132/10. …