Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото Engel срещу Нидерландия

5 май 2017

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото Енгел срещу Холандия, жалби № 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 и 5370/72), постановено на 08 юни 1976 г.  


Image not found.

Превод не решението на ЕСПЧ (ГК) по делото Сергей Золотухин срещу Русия

4 май 2017

На humanrights.bg е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Сергей Золотухин срещу Русия, жалба 14939/03, постановено от Голямата камара на Съд …


Image not found.

Превод на решението по допустимост по жалбата "Тодорка Петрова ДИМИТРОВА и други срещу България", жалба № 54833/07

6 април 2017

На страницата "Права на човека" и на страницата на МП е публикуван преводът на решението по допустимост на ЕСПЧ "Тодорка Петрова ДИМИТРОВА и други срещу България", ж …