Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Добавен e преводът на решението на ЕСПЧ по жалба "Х и други срещу България"

30 май 2019

На 17 януари 2019 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Х и други срещу България", жалба № 22457/16. 

Жалбоподателите са живеели в Дома …


Image not found.

Добавен e преводът на решението на ЕСПЧ по жалба "Ифандиев срещу България"

13 май 2019

На 18 април Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Ифандиев срещу България", жалба № 14904/11. 

През 2003 г. жалбоподателят издава книг …


Image not found.

Добавен е преводът на решението на ЕСПЧ по жалбата "Владимиров срещу България"

28 януари 2019

На 25 септември 2018 г. Европейския съд по правата на човека постанови решение по по жалбата "Владимиров срещу България", № 58043/10, свързана със свлачищните п …