Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Кормев срещу България"

9 февруари 2018

На 05 октомври 2017 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата "Кормев срещу България", № 39014/12. Делото касае условията на задържане на …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Живко Господинов и други срещу България"

5 февруари 2018

Решението по делото "Живко Господинов и други срещу България" касае 10 жалби, подадени от лица, изтърпяващи наказание доживотен затвор без замяна в различни затвори …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Николай Генов срещу България", жалба № 7202/09

3 януари 2018

През месец май 2007 г. срещу жалбоподателя е било повдигнато обвинение за придобиване на подправени парични знаци в периода от 2002 г. до 10 януари 2007 г. с неговото зна …