Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Решение на Голяма камара по делото "X и други срещу България" (жалба № 22457/16)

2 февруари 2021

Решение на Голяма камара по делото „X и други срещу България“ (жалба № 22457/16)

Днес Европейският съд по правата на човека, Голяма камара, (ЕСПЧ, Съдът) обя …


Image not found.

Пресконференция на ЕСПЧ и представяне на годишния доклад за 2020 г.

29 януари 2021

Председателят на Европейския съд по правата на човека Робърт Спано проведе традиционната за откриването на съдебната година пресконференция, която беше излъчена на ж …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Койчев срещу България", жалба № 32495/15

22 декември 2020

Делото касае оплакване по чл. 8 от Конвенцията. Жалбоподателят твърди, че е биологичeн баща на  дете, родено извън брак, а исковете му за установяване на бащинство …