Всички новини

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Методиев и други срещу България", жалба № 58088/08

3 октомври 2017

Делото касае оплаквания по член 9 (свобода на религията) и член 14 (забрана на дискриминацията) от Конвенцията. Жалбоподателите, които са с ахмадийско вероизповедани …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Ивелина Стоянова Димитрова и други срещу България", жалба № 39084/10

2 октомври 2017

На Портала "Права на човека" и на страницата на Министерство на правосъдието е публикуван преводът на решението на ЕСПЧ по делото "Ивелина Стояно …


Image not found.

Четвърти обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на ЕСПЧ

2 октомври 2017

С решение от 12 септември 2017 г. Министерският съвет прие четвъртия обобщен годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд п …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Атанасов и Апостолов срещу България", жалби №№ 65540/16 и 22368/17

26 септември 2017

България е въвела ефективно превантивно и компенсаторно средство за защита срещу лоши условия на задържане с приетите от Народното събрание на 25 януари 2017 г. промени в …


Image not found.

Превод на решения по допустимост по делата "КОЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 69591/14 и "ЦОНЬО ЦОНЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 9662/13

13 септември 2017

На humanrights.bg и на mjs.bg/47 са публикувани преводите на решенията по допустимост на ЕСПЧ по делата "Колев срещу България", жалба № 69591/14 и "Цонев срещу Бълга …