Всички новини

Image not found.

Нови решения на ЕСПЧ по делата Георгиев срещу България (№ 60770/15), Николов срещу България (№ 62585/09) и Владимиров срещу България (№ 58043/10)

17 октомври 2018

На 16 октомври 2018 г., вторник, Европейският съд по правата на човека ще обяви писмено 20 решения и 90 решения на 18 октомври 2018 г., четвъртък. Три от решенията, …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по допустимост на жалба "Джи и Пецев срещу България"

28 август 2018

На 19.06.2018 г. Европейския съд по правата на човека постанови решение по делото "Джи и Пецев срещу България", жалба № 33535/13.

Първата жалбоподателка, г-жа Джи, …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "Каменова срещу България"

28 август 2018

На 12.07.2018 г. Европейския съд по правата на човека постанови решение по делото "Каменова срещу България", жалба № 62784/09.

Дъщерята на жалбоподателката е починала пр …


Image not found.

Превод на решението по допустимост на жалба "Петров и други срещу България"

17 август 2018

На 19 юни 2018 г. ЕСПЧ постанови решение по допустимостта на жалба № 63852/11, "Валентин Иванов ПЕТРОВ срещу България" и 2 други жалби: №№ 79200/13 и 3959/16.

И три …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Хаджиева срещу България"

9 август 2018

На 01.01.2018 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по делото "Хаджиева срещу България", жалба № 45285/12.

Жалбоподателката е родена през …