Всички новини

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Веселинов срещу България"

30 септември 2019

На 02.05.2019 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по жалба "Веселинов срещу България", № 3157/16.

Жалбоподателят е австрийски гражданин от български п …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Мавродийски срещу България"

30 септември 2019

На 30.04.2019 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалба "Мавродийски срещу България", № 43203/09.

През 1996 г. жалбоподателят, немски …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Каменова срещу България"

13 септември 2019

На 16.05.2019 г. ЕСПЧ постанови решение по делото "Каменова срещу България"", жалба № 61731/11.

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земед …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по дело "Тошева срещу България"

13 септември 2019

На 04.12.2018 г. ЕСПЧ постанови решение по допустимостта на жалба "Райна Иванова Тошева срещу България", № 32638/11.

Жалбоподателката е журналист в гр. Враца и главен ре …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по жалба "Димов срещу България"

13 септември 2019

На 4.12.2018 г. ЕСПЧ обяви решение по допустимостта на жалба "Димов срещу България", жалба № 60445/15.

Жалбоподателят заплаща по сметка на ТД на НАП имуществена санкция, …