Всички новини

кръгла

Кръгла маса по изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека

20 декември 2018

кръгла маса

На 14 декември 2018 г. в София се проведе кръгла маса по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека относно защитата на личния и семейния живот в к …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ "Киров и други срещу България"

12 ноември 2018

На humanrights.bg и на страницата на министерство на правосъдието е публикуван българския превод на решението на Европейския съд по правата на човека, постанове …


Image not found.

Превод на решението "Чорбов срещу България"

30 октомври 2018

На 25 януари 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по делото "Чорбов срещу България", жалба № 39942/13.

Жалбоподателят, г-н Георги Ангелов Чор …


Image not found.

Превод на решението по допустимост "Бочев срещу България"

30 октомври 2018

На 05 юли 2018 г. Европейският съд по правата на човека обяви решение по допустимостта на жалба "Бочев срещу България", № 34534/08.

Жалбоподателят бил задържан на 9 май …


Image not found.

ЕСПЧ ще обяви 30 нови решения във вторник, 30.10.2018 г.

26 октомври 2018

На 30 октомври 2018 г., вторник, Европейският съд по правата на човека ще обяви 30 нови решения, сред които Jatsõšõn v. Estonia (application no. …