Пресконференция на ЕСПЧ и представяне на годишния доклад за 2020 г.

Председателят на Европейския съд по правата на човека Робърт Спано проведе традиционната за откриването на съдебната година пресконференция, която беше излъчена на живо в Интернет. Той направи преглед на дейностите на Съда през 2020 г. и представи статистическите данни за изминалата година.  

Според данните в годишния доклад на Съда за изминалата 2020 г. общият брой на висящите жалби, разпределени на съдебен състав пред Съда за 2020 г., възлиза на 62 000 бр., като 22% от всички са срещу Русия. Следват Турция 11 750, 19%,  Украйна 10400 - 16,8%, Румъния 7550 – 12 %, и Италия 3450 – 5,6 %. Следващите пет държави по брой разпределени на съдебен състав висящи жалби са Азербайджан, Сърбия, Армения, Полша и Молдова. Останалите 37 държави формират 12,6 % от висящите жалби или общо 7 800 бр. България е с 498 бр. дела разпределени на съдебен състав, като се запазва тенденцията за намаляване на броя им. Общият брой подадени жалби срещу България през 2019 г. е бил 750 бр., а през 2020 е 608 бр.

През 2020 г. ЕСПЧ се е произнесъл по 53 дела срещу България, като е  постановил решения с поне едно нарушение на Конвенцията по 35 от тях. За сравнение през 2019 г. решенията на ЕСПЧ срещу България са били общо 35, от които осъдителните са били 13 бр. Тази статистика обаче не е показателна за актуалното състояние на правата на човека в България, тъй като почти всички нарушения касаят случаи с давност 5 или повече години. Освен това броят на постановените през годината решения на Съда срещу конкретна държава пък е въпрос на вътрешната организация и планиране на работата му. Във връзка с това може да се посочи, че докато през 2019 г. акцент в работата му по български дела е бил поставен върху комуникирането на нови жалби на правителството (83 бр. през 2019 г. за сметка на 61 бр. през 2020 г.), през 2020 г. е отчетен по-висок брой на постановените решения.

Съгласно официалната статистическа информация на Секретариата на Съда за 2020 г., държавите членки с най-голям брой осъдителни решения, са Русия, Украйна,  Турция, Румъния и Азербайджан.