Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "ПОПОВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

5 октомври 2016

На 09.06.2016 г. Европейският съд по правата на човека постанови решение по жалбата „Попови срещу България“.

В своята жалба г-н Попов твърди, че е …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (II)

4 октомври 2016

На 31.03.2016 г. Европейския съд по правата на човека постанови решение по жалбата „Димитър Янакиев срещу България“.

Г-н Янакиев твърди, че не …


Image not found.

Превод на решението на ЕСПЧ по делото "ПЕТРОВ И ИВАНОВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ", жалба № 45773/10

3 октомври 2016

На 31.03.2016 г. Европейския съд по правата на човека постанови решение по жалбата „Петров и Иванова срещу България“.

Г-жа Иванова твърди, че е била под …