Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт

22 април 2016

На портала за права на човека е публикуван доклад "Анализ на ефективността на административния механизъм за обезщетяване по Глава трета "а" от Закона за съдебната власт.& …


Image not found.

Представяне на книгата „Право на Европейската конвенция по правата на човека“

7 април 2016

Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека” (ППРБЕСПЧ) към Министерство на правосъдието, има удово …


Image not found.

Публикуван е преводът на решението на ЕСПЧ по делото СТОЙКОВ срещу БЪЛГАРИЯ (жалба № 38152/11)

14 март 2016

Дирекция ППРБЕСПЧ публикува на страницата "Права на човека" и на страницата на министерството на правосъдието българския превод на решението на ЕСПЧ по дел …