Право на свобода на изразяването съгласно чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа

На humanrights.bg е публикувана презентацията "Свобода на изразяването съгласно чл. 10 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа". Презентацията е изготвена от г-жа Ива Станчева-Чинова, правителствен агент в дирекция "Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека" в Министерство на правосъдието. Презентацията е достъпна в Powerpoint формат и може да бъде видяна онлайн: