Доклад относно резултатите от проучване на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., свързани с провеждането на ефективно разследване

На humanrights.bg е достъпен публикуван аналитичен доклад относно решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., които имат отношение към проблемите на ефективното разследване по наказателни дела. Докладът е възложен от Националния институт на правосъдието и е изготвен от работна група с представители на ВКП, Дирекция ППРБЕСПЧ (МП) и доц. Светла Маргаритова.