Доклад относно резултатите от проучване на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., свързани с провеждането на ефективно разследване

Пълният текст на Доклад относно резултатите от проучване на решения на Европейския съд по правата на човека, постановени след 2016 г., свързани с провеждането на ефективно разследване е достъпен в приложения pdf файл.