Препоръки и резолюции

 • Препоръка CM(2004)80

  CM Документи

  CM(2004)80 Допълнение 25 май 2004 г.

  886 заседание, 3 юни 2004 г.

  4 Човешки права 4.1 Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН …

 • Препоръка CM/Rec(2007)14

  Препоръка CM/Rec(2007)14

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно правния статут на неправителствените организации в Европа  

   

  (Приета от Ко …

 • Препоръка CM/Rec(2007)8

  Препоръка CM/Rec(2007)8

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно правни решения по проблеми с дългове

   

  (Приета от Комитета на министрите на 20 юн …

 • Препоръка CM/Rec(2008)11

  Препоръка CM/Rec(2008)11

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции …

 • Препоръка CM/Rec(2008)5

  Препоръка CM/Rec(2008)5

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно политиките за ромите и / или чергарите в Европа

   

  (Приета от Комитета на министр …