Препоръки и резолюции

 • Препоръка CM/Rec(2009)5

  Препоръка CM/Rec(2009)5

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно мерките за закрила на децата срещу вредно съдържание и поведение и за насърчаване на тях …

 • Препоръка CM/Rec(2009)6

  Препоръка CM/Rec(2009)6

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно стареенето и загубата на работоспособност през 21 век: устойчиви рамки за предоставяне н …

 • Препоръка CM/Rec(2010)1

  Препоръка CM/Rec(2010)1 на Комитета на министрите на държавите-членки относно правилата на Съвета на Европа за пробацията

  (Приета от Комитета на министрите на 20 януа …

 • Препоръка CM/Rec(2010)12

  Препоръка CM/Rec(2010)12

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно съдиите: независимост, ефективност и отговорности

  (Приета от Комитета на министрите на …

 • Препоръка CM/Rec(2010)13

  Препоръка CM/Rec(2010)13

  на Комитета на министрите на държавите-членки

  относно защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни в контекста на профилира …