Всички новини

Image not found.

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ

10 август 2022

На страниците на министерство на правосъдието и humanrights.bg е публикуван българският превод на последната версия на "Практическо ръководство върху критериите за д …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 21, януари - март 2022 г.

20 юни 2022

Бюлетинът "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" за периода януари - март 2022 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика "Права на ч …


Image not found.

Нови документи за практиката на Съда

7 март 2022

На сайта на ЕСПЧ вече са достъпни ръководства и други ключови справочни документи за практиката на Съда. Сред тях са:

Ръководство по член 6 от Европейската конвенция за …


Image not found.

Бюлетин "Решения на ЕСПЧ по дела срещу България" - брой 20, октомври - декември 2021 г.

28 януари 2022

Бюлетинът „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ за периода юли - септември 2021 г. е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика & …


Image not found.

От шест на четири месеца се променя срокът за подаване на жалби пред Eвропейския съд по правата на човека

27 януари 2022

Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) влезе в сила на 1 Август 2021 след подписването и ратифицирането му от 47-те страни ч …