Добре дошли на Humanrights.bg

В този портал се публикуват документи, свързани с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и практиката на Европейския съд по правата на човека. Можете да търсите в тяхното съдържание или да прегледате списъците по видове документи.

Начало

Image not found.

Публикуван е брой 24 на Бюлетин Решения на ЕСПЧ по дела срещу България

20 април 2023

Бюлетинът съдържа кратки резюмета на постановените в периода октомври-декември 2022 г. решения на ЕСПЧ по същество и по допустимост.

Решенията на Съда са системат …


Image not found.

Публикации на български език

4 януари 2023

На интернет страницата на Европейския съд по правата на човека са публикувани български преводи на информационни справки относно практиката на Съда по темите "Родителски …


Image not found.

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до ЕСПЧ

13 януари 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ИЗДАДЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СРЕД АДВОКАТИ „ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ВЪРХУ КРИТЕРИИТЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБИТЕ ДО ЕВРОП …